คลายข้อสงสัยในการให้นมบุตร
31 ธันวาคม 2558
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาไขมันในเลือด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
คลายข้อสงสัยในการให้นมบุตร โดย คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ของฝากสุขภาพ :
รสชาติของอาหาร