ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง
29 ธันวาคม 2558
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหามือชา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง โดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ของฝากสุขภาพ :
บัญญัติ 10 ประการในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี