ภาวะโภชนาเกินในเด็ก
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคจากการนอนหลับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะโภชนาเกินในเด็ก โดย อ.ภญ.ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
โรค SLE มักเกิดขึ้นกับช่วงอายุใด โดย นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรแพทย์โรคข้อ โรงพยาบาลราชวิถี

คำนี้ต้องขยาย :
โรคติดเชื้อเรื้อรัง