เทคนิคการให้ของขวัญปีใหม่
25 ธันวาคม 2558
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
เทคนิคการให้ของขวัญปีใหม่ โดย ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาการปวดต้นคอและสะบัก