ภาวะครรภ์เป็นพิษ
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ควันบุหรี่กับโรคหัวใจ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะครรภ์เป็นพิษ โดย รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ สูตินรีแพทย์ ศูนย์การแพทย์นวบุตรสตรีและเด็ก

ของฝากสุขภาพ :
อาหารที่มีรสเปรี้ยว