กายภาพบำบัดกับการกระตุ้นพัฒนาการ
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กายภาพบำบัดกับการกระตุ้นพัฒนาการ โดย อ.ดร.สุนทรีย์ ทวีธนะลาภ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
วิธีสังเกตเมื่อร่างกายขาดวิตามินดี