สถานการณ์โรคมะเร็งในไทยและทั่วโลก
16 ธันวาคม 2558
35 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การวางแผนการใส่รากฟันเทียม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สถานการณ์โรคมะเร็งในไทยและทั่วโลก โดย นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการศูนย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
วิธีปลูกฝังนิสัยการให้ให้เด็ก