ทำอย่างไรเมื่อป่วยด้วยโรคเกาท์
15 ธันวาคม 2558
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การใช้ยากับผลต่อไตและผู้ป่วยโรคไต

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำอย่างไรเมื่อป่วยด้วยโรคเกาท์ โดย นพ.วีระพงศ์ ผู้มีธรรม หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม งานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ของฝากสุขภาพ :
โรคมะเร็งปอด