การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ภญ.ปิยนันท์ เหลืองพูนลาภ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของบวบเหลี่ยม