ภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
นโยบายต้านภัยบุหรี่ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ของฝากสุขภาพ :
ข้อดีของการมีกล้ามเนื้อ