การดูแลสุขภาวะในวัยเกษียณ
1 ธันวาคม 2558
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหัวใจและหลอดเลือด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลสุขภาวะในวัยเกษียณ โดย อ.สักกพัฒน์ งามเอก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การกินมากเกินไป-น้อยเกินไป