ออกกำลังกาย ง่ายหรือยาก
30 พฤศจิกายน 2558
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ความคืบหน้าเรื่องการป้องกันโปลิโอ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ออกกำลังกาย ง่ายหรือยาก โดย รศ.สมนึก กุลสถิตพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
บัญญัติ 10 ประการในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ