อาหารกับโรคมะเร็ง
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่มาในช่วงหน้าหนาว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อาหารกับโรคมะเร็ง โดย ภญ.ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
แคลเซียม