การดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคเบาหวาน โดย อ.ดร.นพมาศ พัดทอง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
โรค SLE คืออะไร โดย นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรแพทย์โรคข้อ โรงพยาบาลราชวิถี

คำนี้ต้องขยาย :
คอลลาเจน