ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาหาย
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ครอบครัวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาหาย โดย พญ.มนัสวี ศรีสัตยเสถียร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังกายสำหรับคนอายุ 18-35 ปี