การทำกายภาพบำบัดในผู้บาดเจ็บไขสันหลัง
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคคอตีบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดในผู้บาดเจ็บไขสันหลัง โดย อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ข้อควรระวังเมื่อกินอาหารรสเค็มมากเกินไป