ความสำคัญของการทดลองทางเภสัชวิทยากับการพัฒนายารักษาโรค
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โปรตีนในไข่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความสำคัญของการทดลองทางเภสัชวิทยากับการพัฒนายารักษาโรค โดย ผศ.ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การรับประทานอาหารขณะท้องว่าง