โรค SLE
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ระวังไรอ่อนเมื่อเที่ยวป่าหน้าหนาว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรค SLE โดย พญ.ขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม งานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ของฝากสุขภาพ :
แหล่งอาหารที่มีวิตามินดี