การชะลอความเสื่อมชราของผิวหนังและการต้านอนุมูลอิสระ
6 พฤศจิกายน 2558
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาไข้เลือดออกระบาด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การชะลอความเสื่อมชราของผิวหนังและการต้านอนุมูลอิสระ โดย ผศ.ภญ.ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
มะเร็งปากมดลูก