การรักษาความดันโลหิตสูง
30 ตุลาคม 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การรักษาความดันโลหิตสูง โดย รศ.ภญ.ดร.สุรีย์ เจียรณ์มงคล ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ปัญหาการนอนกรน