โรคติดเชื้อที่มาจากสัตว์และแมลง
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ทำไมฟันถึงไม่ขาวเมื่ออายุมากขึ้น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคติดเชื้อที่มาจากสัตว์และแมลง โดย อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
เราสามารถกำหนดเพศทารกได้หรือไม่ โดย รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โคม่า