ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง
27 ตุลาคม 2558
22 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหูดับฉับพลัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง โดย ผศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังกายกับการเผาผลาญพลังงาน