การออกกำลังกายในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โดย อ.ดร.อัครเดช ศิริพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของใบบัวบก