ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
22 ตุลาคม 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สัญญาณอันตรายของแม่ระยะให้นมบุตรที่อาจจะขาดสารอาหาร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคประจำประเทศไทย และที่ปรึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ของฝากสุขภาพ :
ขั้นตอนการออกกำลังกายให้ถูกวิธี