อันตรายในเบาหวาน
21 ตุลาคม 2558
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การปลูกถ่ายไขกระดูกกับโรคในช่องปาก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อันตรายในเบาหวาน โดย รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
โรคปอดอักเสบในเด็ก