มีอะไรในเครื่องสำอาง
19 ตุลาคม 2558
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โปลิโอกลายพันธุ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มีอะไรในเครื่องสำอาง โดย อ.ดร.ศิริพร แสงสุธรรม ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
กลิ่นปาก