ไวน์แดงเพื่อสุขภาพ
4 เมษายน 2557
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคสองบุคลิก...ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไวน์แดงเพื่อสุขภาพ โดย ภญ.ดร.รสริน ตันสวัสดิ์ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
สาเหตุของการคลอดก่อนกำหนด โดย รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
กลิ่นบำบัด