โรคตาในผู้สูงอายุ
14 ตุลาคม 2558
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ครอบครัวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคตาในผู้สูงอายุ โดย ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังให้เหมาะสมสำหรับคนเป็นเบาหวาน