สาระจากงานวิจัย การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมระบบการต้านอนุมูลอิสระในสตรีวัยทองและวัยสูงอายุ
5 ตุลาคม 2558
38 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การกระตุ้นการรู้คิดในกลุ่มผู้มีปัญหาสมองเสื่อม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สาระจากงานวิจัย การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมระบบการต้านอนุมูลอิสระในสตรีวัยทองและวัยสูงอายุ โดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณของกระเจี๊ยบมอญ