แนวคิดใหม่ในการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อ
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มือ...พาหะนำเชื้อโรคและเชื้อไวรัสสู่ร่างกาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวคิดใหม่ในการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อ โดย ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ขั้นตอนการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพ