ฟันหน้าสบไขว้และการรักษา
3 เมษายน 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
รู้จักโรคหืด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ฟันหน้าสบไขว้และการรักษา โดย ศ.ทญ.สมรตรี วิถีพร ภาคทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
เด็กคลอดก่อนกำหนดมีความเสี่ยงเกิดโรคอะไรบ้าง โดย รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคเหงือก