รู้ทันมะเร็งเต้านม
30 กันยายน 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
คอตีบ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันมะเร็งเต้านม โดย พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ของฝากสุขภาพ :
ความแตกต่างระหว่างการวิ่งเพื่อสุขภาพกับการวิ่งเพื่อการแข่งขัน