นอนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
29 กันยายน 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาของคนวัยทอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
นอนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง โดย รศ.พัสมนฑ์ คุ้มทวีพร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ของฝากสุขภาพ :
อาหารก่อนออกกำลังกาย