การ exercise ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ตาอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การ exercise ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม โดย อ.ดร.รัฐพร สีหะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักตัว