รู้ทันโรค SLE
22 กันยายน 2558
21 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ยาคุมกำเนิดกับผิวพรรณ โดย ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันโรค SLE โดย พญ.อัมพร ปิติภากร หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม งานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

ของฝากสุขภาพ :
สรรพคุณทางยาของยอดมะระขี้นก