ทุเรียนเทศกับการรักษาโรคมะเร็ง
18 กันยายน 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2559 โดย คุณลัดดา เลนะนันท์ เลขานุการโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2559

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทุเรียนเทศกับการรักษาโรคมะเร็ง โดย ภญ.กนกรัตน์ คงทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
คุณค่าของพลังดนตรี