โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอดทัน
16 กันยายน 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การออกกำลังกายสมองป้องกันอัลไซเมอร์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอดทัน โดย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ สุวรรณเวลา หัวหน้าศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน