โรคหนังแข็ง
15 กันยายน 2558
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาเหงือกร่น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคหนังแข็ง โดย รศ.พญ.ชิงชิง ฟูเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของดอกขจร