โปรโตซัวที่ก่อโรคในคน
14 กันยายน 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ขิง สมุนไพรแก้ปวดไมเกรน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โปรโตซัวที่ก่อโรคในคน โดย อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การเลือกซื้อหมอนเพื่อสุขภาพ