บทบาทใหม่ของร้านยา
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สารเคมีที่เด็กและสตรีมีครรภ์ต้องระวัง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
บทบาทใหม่ของร้านยา โดย ภก.ปุญญ์ ชัยรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ความเชื่อเกี่ยวกับการนอน