โรคหลอดเลือดสมองและวันโรคหลอดเลือดสมองโลกปี 2558
9 กันยายน 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ของหวานกับฟันของเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคหลอดเลือดสมองและวันโรคหลอดเลือดสมองโลกปี 2558 โดย รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ของฝากสุขภาพ :
ดนตรีบำบัด