การจับโกหก
8 กันยายน 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อันตรายจากควันธูป

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การจับโกหก โดย อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ปัญหากลิ่นปาก