อันตรายจากยาลดความอ้วน
7 กันยายน 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพจิต

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อันตรายจากยาลดความอ้วน โดย อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด ภาควิชาเคมีคลีนิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของมะนาว