การคัดกรองความดัน เบาหวาน และการรักษา
4 กันยายน 2558
33 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การผ่าตัดต้อกระจก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การคัดกรองความดัน เบาหวาน และการรักษา โดย ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
เบต้าแคโรทีน