ช่องปาก เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เหตุไฉนจึงเกี่ยวข้องกัน
3 กันยายน 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ช่องปาก เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ เหตุไฉนจึงเกี่ยวข้องกัน โดย ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
การรับประทานข้าวกล้อง