การเข้าใจอารมณ์ของตนเอง
1 กันยายน 2558
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคซีดในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเข้าใจอารมณ์ของตนเอง โดย อ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
อาหารก่อนออกกำลังกาย