ปัญหาการใช้ยารักษาโรคหืด
28 สิงหาคม 2558
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภัยจากสังคมก้มหน้า เสี่ยงโรคปวดคอ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาการใช้ยารักษาโรคหืด โดย ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของอาหารสด