"กระดูกพรุน" มหันตภัยเงียบของผู้สูงอายุ
25 สิงหาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
"กระดูกพรุน" มหันตภัยเงียบของผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ของฝากสุขภาพ :
กินอย่างไรให้มีคุณภาพ