การจัดการโรคเบาหวานด้วยตัวเอง
21 สิงหาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคแพ้อาหารในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การจัดการโรคเบาหวานด้วยตัวเอง โดย ผศ.ภญ.ดร.สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของโยคะร้อน