การฝึกสมองและการป้องกันภาวะสมองเสื่อม
20 สิงหาคม 2558
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การฝึกสมองและการป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดย ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย์ฝึกสมอง ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ของฝากสุขภาพ :
ประโยชน์ของมะเฟือง